เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ดาวน์โหลดไฟล์