นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ดาวน์โหลดไฟล์