นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ดาวน์โหลดไฟล์