เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

ดาวน์โหลดไฟล์