นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

ดาวน์โหลดไฟล์