นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คำสั่ง เทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

คำสั่ง เทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง


ดาวน์โหลดไฟล์