นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าและดูแลสวนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าและดูแลสวนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

ดาวน์โหลดไฟล์