นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 รวมระยะเวลา 130 วัน รวมปิดเทอม

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 28 มีนาคม 2561 สำหรับนักเรียนในเขตบริการของเทศบาลตำบลท่ายาง

จำนวน 2 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดาวน์โหลดไฟล์