นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

ดาวน์โหลดไฟล์