นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดไฟล์