นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ

เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจัดซื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์