นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงคลุมของเล่นเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง

ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงคลุมของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการก่อสร้างโรงคลุมของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร โดยทำการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีท จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้ายกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง 

ดาวน์โหลดไฟล์