นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การตรวจรับพัสดุ

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายางได้ทำสัญญาซื้อขายกับ  บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด  โดย นายวุฒิชัย ธีระนันทกุล  ซึ่งเป็นผู้ขายพัสดุครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยรายละเอียดและคุณลักษณะเป็นรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน รวมคนขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงจากพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค รถเครนกระเช้าต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในขอบข่ายการผลิตการออกแบบ  จำนวน 1 คันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,484,000.-  บาท  (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 601101003081  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  นั้น

บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวแล้ว (งวดที่ 1 งวดเดียว)  โดยเทศบาลจะดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวในวันที่  9 เมษายน 2561 เวลา  10.30  น.  เป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดไฟล์