นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเรือจักรยานน้ำ จำนวน 3 ลำ

เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจัดซื้อเรือจักรยานน้ำ จำนวน 3 ลำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัดควรสระบัว

ดาวน์โหลดไฟล์