นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์