เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ดาวน์โหลดไฟล์