เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างโครงการออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง

ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์