นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศการจ้างโครงการจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป งบประมาณ 1,200,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์