นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนอัคคีสุวรรณ

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนอัคคีสุวรรณ

ดาวน์โหลดไฟล์