นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนอัคคีสุวรรณ

เทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนอัคคีสุวรรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์