เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสันติอาภรณ์

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายางมีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสันติอาภรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์