นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายสันติอาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายสันติอาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

+-++

ดาวน์โหลดไฟล์