นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์