นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

ดาวน์โหลดไฟล์