นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นโครงการระยะสั้นที่มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สะสมตกค้างอยู่ทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้มีการรวบรวมมือถือเก่าที่เสียแล้วไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายในครัวเรือนจากชุมชน เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมายไร้มลพิษได้มาตรฐานสากลและนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร

ดาวน์โหลดไฟล์