นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดไฟล์