นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลสวน ในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางเกาะกลางถนนทุ่งใหญ่-พระแสงและเกาะกลางถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลดูแลสวน ในเขตพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางเกาะกลางถนนทุ่งใหญ่-พระแสงและเกาะกลางถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง

ดาวน์โหลดไฟล์