นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับเงินสด) ประจำเดือนธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง  ดำเนินการ
#จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_ประจำเดือน_ธันวาคม_2561 
จึงขอเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสามารถรับเบี้ยยังชีพ ได้ที่...กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลท่ายาง

ในวันอังคาร  ที่  4  ธันวาคม  2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น -16.30 น  
ในวันและเวลาราชการ

สอบถามได้ที่...กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลท่ายาง  โทร.075-489110 ต่อ110


ดาวน์โหลดไฟล์