นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์