นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่2/2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่2/2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)

ดาวน์โหลดไฟล์