นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน บริเวณบ้านนางดวง จันทร์รัตน์ ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน บริเวณบ้านนางดวง จันทร์รัตน์ ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์