เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ดาวน์โหลดไฟล์