เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดไฟล์