นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการสอบราคาวัสดุพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการสอบราคาวัสดุพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์