นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

รายงานทางการเงิน

ที่หัวข้อวันที่เพิ่ม
1รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25602017-07-01 00:00:00
2รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25602017-06-05 00:00:00
3รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25602017-05-01 00:00:00
4รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25602017-04-04 00:00:00
5รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25602017-03-01 00:00:00
6รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25602017-02-03 00:00:00
7รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25592017-01-04 00:00:00
8รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25592016-12-02 00:00:00
9รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25592016-11-02 00:00:00
10งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25592016-10-13 00:00:00
11รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25592016-10-05 00:00:00
12รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25592016-09-02 00:00:00
13รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25592016-08-01 00:00:00
14รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25592016-07-04 00:00:00
15รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25592016-06-01 00:00:00
16รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25592016-05-02 00:00:00
17รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25592016-03-04 00:00:00
18รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25592016-03-02 00:00:00
19รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25592016-02-01 00:00:00
20รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25582016-01-07 00:00:00
21รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25582015-12-02 00:00:00
22รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25582015-11-02 00:00:00
23งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25582015-10-15 00:00:00
24รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25582015-10-05 00:00:00
25รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25582015-09-04 00:00:00
26รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25582015-08-06 00:00:00
27รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25582015-07-03 00:00:00
28รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25582015-06-08 00:00:00
29รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25582015-05-08 00:00:00
30รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25582015-04-07 00:00:00
31รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25582015-03-05 00:00:00
32รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25582015-02-04 00:00:00
33รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25572015-01-06 00:00:00
34รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25572014-12-03 00:00:00
35รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25572014-11-04 00:00:00
36งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25572014-10-17 00:00:00
37รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25572014-10-07 00:00:00
38รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25572014-09-05 00:00:00
39รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25572014-08-06 00:00:00
40รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25572014-07-04 00:00:00
41รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25572014-06-05 00:00:00
42รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 25572014-05-02 00:00:00
43รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 25572014-04-04 00:00:00
44รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25572014-03-04 00:00:00
45รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 25572014-02-05 00:00:00
46รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 25562014-01-03 00:00:00
47รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25562013-12-04 00:00:00
48รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 25562013-11-04 00:00:00