เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ซ่อมแซมถนนสายไกรนาอุทิศ

    รายละเอียดข่าว

กองช่าง เทศบาลท่ายางได้ดำเนินการซ่อมสร้างถนนพาราแฮสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายไกรนาอุทิศ โดยทำการปูทับผิวทาง

พาราแฮสฟัลท์คอนกรีต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาเส้นทางดังกล่าว    เอกสารประกอบ ซ่อมแซมถนนสายไกรนาอุทิศ
 
ถนนไกรนราอุทิศ
ซ่อมแซมถนนไกรนราอุทิศ
ซ่อมแซมถนนไกรนราอุทิศ
ซ่อมแซมถนนไกรนราอุทิศ
ซ่อมแซมถนนไกรนราอุทิศ
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองช่าง