เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล

    รายละเอียดข่าว

http://www.dgr.go.th/th/operation/32

ดาวน์โหลด รายละเอียดขั้นตอนการเจาะบ่อน้ำ และแบบฟอร์มต่างๆ ในขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล    เอกสารประกอบ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองช่าง