เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


สรุปภาพกิจกรรมการล้างทำความสะอาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3


เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ในตลาดสดและตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2023-10-25
2023-09-19
2023-09-15
2023-08-15
2023-06-13
2023-05-23
2023-05-15
2022-12-20
2022-11-10
2022-10-03