เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


สรุปภาพกิจกรรมการล้างทำความสะอาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3


เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ในตลาดสดและตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2024-03-20
2024-03-18
2024-01-23
2023-11-24
2023-11-22
2023-11-08
2023-10-25
2023-09-26
2023-09-22
2023-09-19