เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ


กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอาการในมิติต่างๆ เช่น ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ความกดอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ โดยใช้เทคโนโลยี BIG DATA ในการจัดเก็บและบริหารข้อมูล โดย บริษท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27