เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยให้การทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

 

2022-07-18
2022-07-08
2021-11-18
2021-05-05
2021-02-24
2020-10-02
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03