เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566


ภาพกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยการฉัควัคซีนป้องกันโรคพิษศุนุขบ้า ให้กับสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ตังแต่วันที่ 10-12 พ.ค 66

2023-10-25
2023-09-19
2023-09-15
2023-08-15
2023-06-13
2023-05-23
2023-05-15
2022-12-20
2022-11-10
2022-10-03