เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง หยุดการดำเนินงาน โรงฆ่าสุกรเทศบาลตำบลท่ายางเป็นการชั่วคราว [ 26 พ.ค. 2566 ]1
2 โครงการการรณรงค์ควคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 10 พ.ค. 2566 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พรบ.สาธารณะสุข 2535 [ 2 พ.ค. 2566 ]6
4 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 3 ต.ค. 2565 ]24
5 ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 5 ก.ย. 2565 ]58
6 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]62
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การปิด - เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางเป็นกาชั่วคราว [ 3 ก.พ. 2565 ]157
8 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 27 ธ.ค. 2564 ]148
9 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 30 พ.ย. 2564 ]156
10 ฐานข้อมูลน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]7
11 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 7 ต.ค. 2564 ]4
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการจัดการหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 พ.ค. 2564 ]201
13 สถิติการให้บริการการขออนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]245
14 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 [ 19 เม.ย. 2564 ]205
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ของดการใช้พื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 เม.ย. 2564 ]243
16 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดนัดขวัญนรา [ 9 เม.ย. 2564 ]189
17 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]182
18 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]181
19 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]219
20 งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 5 ม.ค. 2564 ]81
 
หน้า 1|2|3