เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 5 ก.ย. 2565 ]15
2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]28
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การปิด - เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางเป็นกาชั่วคราว [ 3 ก.พ. 2565 ]107
4 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 27 ธ.ค. 2564 ]109
5 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 30 พ.ย. 2564 ]118
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการจัดการหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 พ.ค. 2564 ]165
7 สถิติการให้บริการการขออนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]173
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 [ 19 เม.ย. 2564 ]165
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ของดการใช้พื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 เม.ย. 2564 ]166
10 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดนัดขวัญนรา [ 9 เม.ย. 2564 ]150
11 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]142
12 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]141
13 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]186
14 งดการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 5 ม.ค. 2564 ]46
15 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ธ.ค. 2563 ]171
16 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 10 ธ.ค. 2563 ]50
17 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 10 ธ.ค. 2563 ]45
18 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]182
19 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง [ 20 ต.ค. 2563 ]120
20 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 2 ต.ค. 2563 ]118
 
หน้า 1|2