เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 27 ธ.ค. 2564 ]13
2 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 30 พ.ย. 2564 ]21
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการจัดการหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 พ.ค. 2564 ]61
4 สถิติการให้บริการการขออนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]61
5 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 [ 19 เม.ย. 2564 ]65
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ของดการใช้พื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 เม.ย. 2564 ]55
7 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดนัดขวัญนรา [ 9 เม.ย. 2564 ]54
8 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]50
9 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]51
10 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]92
11 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ธ.ค. 2563 ]82
12 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]90
13 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง [ 20 ต.ค. 2563 ]25
14 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 2 ต.ค. 2563 ]7
15 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" [ 21 ก.ย. 2563 ]792
16 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]125
17 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลงทะเบียนร้านประกอบการทุกประเภทในโปรแกรม ไทยชนะ [ 27 พ.ค. 2563 ]158
18 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]139
19 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]114
20 ประชาสัมพันธ์วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว [ 25 มี.ค. 2563 ]123
 
หน้า 1|2