เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]8
2 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง [ 25 ก.ย. 2566 ]11
3 เรื่อง หยุดการดำเนินงาน โรงฆ่าสุกรเทศบาลตำบลท่ายางเป็นการชั่วคราว [ 26 พ.ค. 2566 ]28
4 โครงการการรณรงค์ควคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 10 พ.ค. 2566 ]42
5 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พรบ.สาธารณะสุข 2535 [ 2 พ.ค. 2566 ]31
6 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่ง และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]28
7 แผนปฎิบัติการลดใช้พลังงาน ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]26
8 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 3 ต.ค. 2565 ]49
9 ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 5 ก.ย. 2565 ]84
10 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]85
11 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การปิด - เปิดตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางเป็นกาชั่วคราว [ 3 ก.พ. 2565 ]185
12 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่ง และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]45
13 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร [ 7 ม.ค. 2565 ]25
14 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 27 ธ.ค. 2564 ]173
15 ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 30 พ.ย. 2564 ]181
16 ฐานข้อมูลน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]33
17 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 7 ต.ค. 2564 ]41
18 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลท่ายาง [ 5 ต.ค. 2564 ]23
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการจัดการหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 พ.ค. 2564 ]228
20 สถิติการให้บริการการขออนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]273
 
หน้า 1|2|3