เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการจัดการหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 พ.ค. 2564 ]27
2 สถิติการให้บริการการขออนุญาตการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]31
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 [ 19 เม.ย. 2564 ]30
4 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ของดการใช้พื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 เม.ย. 2564 ]27
5 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดนัดขวัญนรา [ 9 เม.ย. 2564 ]25
6 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]23
7 ขอความร่วมมือผู้ประกาศการตลาดเย็นเทศบาลตำบลท่ายาง [ 9 เม.ย. 2564 ]24
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 5 ม.ค. 2564 ]65
9 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 21 ธ.ค. 2563 ]54
10 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]62
11 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563" [ 21 ก.ย. 2563 ]765
12 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]98
13 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลงทะเบียนร้านประกอบการทุกประเภทในโปรแกรม ไทยชนะ [ 27 พ.ค. 2563 ]129
14 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]111
15 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]91
16 ประชาสัมพันธ์วิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว [ 25 มี.ค. 2563 ]99
17 ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรน่า [ 5 มี.ค. 2563 ]102
18 ประชาสัมพันธ์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]100
19 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 12 ก.พ. 2563 ]10
20 ประชาสัมพันธ์เพลง 3อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ [ 24 ม.ค. 2563 ]16
 
หน้า 1|2