เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


มอบบัตรผู้พิการ 15 กันยายน 2564


เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2564 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางสุนันต์ แก้วฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ มอบบัตรผู้พิการ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัวผู้พิการ

ในลำดับต่อไป

*************************************

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

ติดต่อสอบถาม

075 - 489 - 110 ต่อ 110

065 - 348 - 9687

ในวันและเวลาราชการ

2021-10-15
2021-10-11
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-09-16
2021-09-15
2021-08-24
2021-08-19
2021-08-16