เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 4/2566


ประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รับสมัครผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ของ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 4/2566
--------------**********----------
ติดต่อสอบถาม
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
075 - 489 - 110 ต่อ 110
ในวันและเวลาราชการ
2023-11-01
2023-09-05
2023-08-22
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-20
2023-07-19
2023-07-10
2023-07-05
2023-07-04