เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4/2567 ประจำสัปดาห์ที่ 2


 เมื่อวันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2567 เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4/2567 ประจำสัปดาห์ที่ 2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ด้านอาชีพวัฒนธรรม และการถ่ายทอดภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจและสังคมภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน”

********-----*******

ติดต่อสอบถาม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง

โทร. 075 489 110 ต่อ 110

โทรสาร. 075 489 323 ต่อ 122

ในวันและเวลาราชการ

2024-04-05
2024-03-29
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-08
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-16
2024-02-06