เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครผู้ประสงค์เป็นกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนพรุพี) [ 4 ต.ค. 2566 ]15
2 ประกาศ เทศบาลตำบลท่ายาง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]15
3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนวัดควนสระบัว แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 28 ก.ย. 2566 ]13
4 รับสมัครผู้ประสงค์เป็นกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนวัดควนสระบัว) [ 18 ก.ย. 2566 ]16
5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนท่ายาง แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ส.ค. 2566 ]20
6 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนโคกว่าน แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ส.ค. 2566 ]14
7 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนท่ายาง [ 7 ก.ค. 2566 ]22
8 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนนาแค [ 7 ก.ค. 2566 ]16
9 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนวัดควนสระบัว [ 7 ก.ค. 2566 ]15
10 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนโคกมัน [ 6 ก.ค. 2566 ]18
11 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนโคกว่าน [ 6 ก.ค. 2566 ]15
12 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนพรุพี [ 6 ก.ค. 2566 ]16
13 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุนชนตลาดสด [ 6 ก.ค. 2566 ]16
14 ประกาศแการแต่งตั้งชุมชนเพื่อการพัฒนาเทศบาล [ 6 ก.ค. 2566 ]21
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนโคกมัน ในวันจันทร์ ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนโคกว่าน ในวันอังคาร ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]27
17 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนพรุพี ในวันพุธ ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]21
18 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนท่ายาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]23
19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนตลาดสด ในวันศุกร์ ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]20
20 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการชุมชนนาแค ในวันจันทร์ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 14 มิ.ย. 2566 ]24
 
หน้า 1|2|3