วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ทำกิจกรรม
#เข้าแถวเคารพธงชาติ
#สวดมนต์
#กล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี
..พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและติดตามภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566


วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี นำข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ทำกิจกรรม
..พร้อมทั้งได้มอบนโยบายและติดตามภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาลอย่างต่อเนื่อง
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-02
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22