เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประกาศแจ้งประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปี พ.ศ. 2562)


เรียน ประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลท่ายาง ห้างร้าน บริษัท สถานประกอบการ ที่ติดต่อซื้อขายกับเทศบาลตำบลท่ายาง #ขอความร่วมมือในการแสกนคิวอาร์โค๊ด หรือคลิ๊กตามลิ้งค์ นี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/zjfojw

เพื่อตอบแบบประเมิน หรือหากท่านไม่สะดวก ใการตอบแบบประเมินคิวอาร์โค๊ด ท่านสามารถตอบแบบประเมินจากที่ได้รับแจก และนำส่งเทศบาลฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

▶️หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ผู้รับผิดชอบ นายชำนาญ ศรีสุขใส หมายเลขโทรศัพท์ 075-489110 ต่อ 106 ขอบคุณครับ #หมายเหตุ : ข้อมูลของท่านจไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ประการใด อนึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป

2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-22
2019-10-18
2019-05-31
2019-05-01
2019-02-13
2019-01-02