เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


หน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช


ตามที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง #จึงประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 4 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 

▶️หน่วยที่ 1 ▶️โรงเรียนวัดท่ายาง 

▶️หน่วยที่ 2 ▶️ ศาลาการเปรียญวัดท่ายาง 

▶️หน่วยที่ 3 ▶️ ศาลาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 

▶️หน่วยที่ 4 ▶️ โรงจอดรถเทศบาลตำบลท่ายาง  ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย #ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ ณ #ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ????และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ายาง ☎️โทรศัพท์ 075-489 009 ในวันและเวลาราชการ

2020-06-24
2020-06-15
2020-06-11
2020-06-01
2020-06-01
2020-04-15
2020-03-29
2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23