เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


นายกเทศมนตรีพร้อมปลัดเทศบาล ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน


22.ตค 62 เวลา 7.30 น.นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมมนตรี พร้อมด้วย จ.อ เวชยันต์ หนูรักษา ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุ่งใหญ่-พระแสง บริเวณหน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ อย่างเร่งด่วน ‼️ หลังจากมีผู้เดือดร้อนจากการใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว #โดยทางเทศบาลได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาให้เร่งดำเนินการ เพราะอยู่ในช่วงประกันสัญญาหลังการก่อสร้าง(ระยะเวลา 2 ปี) และเร่งรัดให้เข้ามาดำเนินการในครั้งที่ 2 ‼️ #ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนายกเทศมนตรีพร้อมผู้บริหาร เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อน ของระชาชนอย่างเร่งด่วน🙇‍♀️ ⭐️⭐️ พร้อมทั้งยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย หากสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่หรือขีดความสามารถของเทศบาลก็จะดำเนินการทันที แต่ถ้าหากมีความเสียหายจำนวนมากก็จะตั้งเป็นโครงการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก⭐️⭐️
2020-04-15
2020-03-29
2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-22
2019-10-18
2019-05-31